Κατηγορίες
Εκδοτικά Νέα

Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ: ΣΟΛΟΜΩΝΙΚΗ

Όταν μιλάμε για μαγεία γνωρίζουμε ότι χωρίζεται σε 2 μέρη: Λευκή και Μαύρη, με πιο γνωστό στην δεύτερη κατηγορία, το βιβλίο του βασιλέως Σολομώντος.